Werkkledij

Werkkledij, wat niet met PBM mag worden verward, is de kledij die door de werkgever ter beschikking wordt gesteld zodat de werknemer zich tijdens de uitoefening van zijn of haar job niet vuil zou maken. Het dragen van werkkledij is dan ook steeds verplicht tenzij aangetoond kan worden dat de beroepsactiviteiten niet bevuilend zijn. 


overallBehalve wanneer uit een risicoanalyse zou blijken dat dit  geen gevaar voor de gezondheid van de werknemer of diens onmiddellijke omgeving inhoudt, berust de onderhouds- en reinigingsplicht van de werkkledij steeds bij de werkgever. Het is dan ook niet toegestaan enige premies of vergoedingen aan werknemers toe te kennen opdat zij deze taken zelf zouden kunnen uitvoeren. Wel is het toegestaan voor deze taken een beroep te doen op gespecialiseerde firma's zoals Wasserij St. Lucie.


Alle regelgeving met betrekking tot werkkledij is terug te vinden in het koninklijk besluit van 6 juli 2004 (PDF, 12KB) alsook in advies nr. 101 van 21 april 2006 tot wijziging van dit koninklijk besluit. (PDF, 15KB). 

Voor hulp bij de interpretatie van de regelgeving kan u steeds schriftelijk terecht bij de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid.