EN 1149

alt


EN 1149
-
Beschermende kledij ter voorkoming van elektrostatische oplading (explosie en brand)Antistatische kledij wordt gebruikt om te voorkomen dat door elektrostatische oplading vonken ontstaan die brand of explosies kunnen veroorzaken. Kledij die aan deze norm voldoet, moet ook weerstand bieden tegen ontvlamming (EN 531 / EN 470-1) en valt in risicoklasse II van richtlijn 89/686/EEG.

EN 1149 bestaat uit verschillende delen waarvan de belangrijkste hier kort worden toegelicht:


EN 1149-1: Beschermende kledij – Elektrostatische eigenschappen – Deel 1: Oppervlakteweerstand

Het doek verliest de elektrostatische lading door geleiding. De geleiding wordt gemeten door twee concentrische elektroden te gebruiken:
- Homogene materialen moeten een oppervlakteweerstand hebben lager dan 510Ώ.
- Heterogene materialen (gecoat of gelamineerd) moeten aan één zijde tenminste aan deze eis voldoen.
- De niet-homogene materialen, waarin geleidende draden verwerkt zijn (koolstof of metaal), moeten een weerstand hebben lager dan 109 Ώ. 
De geleidende draden moeten in een raster van maximaal 10 mm x 10 mm liggen.

 
EN 1149-3: Beschermende kledij – Elektrostatische eigenschappen – Deel 3: Testmethoden voor het meten van ladingsverval.

Deze norm beschrijft meetmethoden voor het wegvloeien van elektrostatische ladingen aan de lucht. De methoden zijn van toepassing op alle materialen (homogene en niet-homogene) die bestaan uit vezels met oppervlaktegeleiding of kerngeleiding. Gemeten wordt de zogenaamde halfwaardetijd (t50 0.2 (=1- ER/Emax)).


EN 1149-5: Beschermende kledij – Elektrostatische eigenschappen – Deel 5: Productvereisten

Deze norm specificeert de vereisten voor elektrisch geleidende kledij:
 
- Geleidende elementen (drukknopen, ritsluitingen,...) moeten bedekt worden.
- Bestaat de kledij uit meerdere lagen dan moet de buitenlaag in staat zijn de geleidingen te verspreiden.
- Labels en reflecterende banden die nodig zijn voor de veiligheid moeten vast op de kledij bevestigd worden.
- In de gebruiksinstructie moet aangegeven worden dat gelet moet worden op de aarding van de drager (bv. met antistatisch schoeisel).

Door de komst van de overkoepelende norm EN 1149-5 zullen de normen EN 1149-1 en EN 1149-3 langzamerhand verdwijnen.