overzicht verplichtingen

Welke informatie dient reglementaire (beschermende) werkkledij te bevatten?Omdat hieromtrent dikwijls nogal wat verwarring heerst vindt u hier een duidelijk overzicht terug van welke gegevens nu juist op werkkledij moeten worden aangebracht. Voor de originele, uitgebreide tekst verwijzen wij naar EN 340:2003.


1.Algemeen


- De informatie moet steeds in de officiële talen van het betreffende land aanwezig zijn.
- De informatie moet op het product zelf of op bijgevoegde labels aanwezig zijn.
- De informatie moet steeds zichtbaar en leesbaar zijn.
- Het informatielabel moet steeds bestand zijn tegen de aangewezen wasprocessen.

Noot: gebruikte letters en cijfers worden aangeraden niet kleiner dan 2mm. te zijn. Voor pictogrammen ligt de aanbeveling op 10mm. Letters, cijfers en pictogrammen worden aangeraden zwart op een witte achtergrond te zijn. Indien er waarschuwingen met betrekking tot levensbedreigende gevaren aangebracht moeten worden, moeten deze aan de buitenkant van het product worden aangebracht.


2.Specifieke markeringen

- Naam, merkteken of andere identificatietekens van de producent of zijn geautoriseerde vertegenwoordiger.
- Aanduiding van het producttype, de naam of de code.
- Maat van het kledingstuk in kwestie.
- De Europese normen (EN-normen) waaraan het kledingstuk voldoet.
- Indien van toepassing de pictogrammen van de normen waaraan het kledingstuk voldoet.
- Wasvoorschriften zoals voorgeschreven door EN ISO 3758:2005 (voorheen EN 23758) indien relevant. 
Indien een kledingstuk maar een bepaald aantal keer mag gewassen worden zal dit aageduid worden. bv. MAX 25x. Indien de kledij industrieel mag gereiningd worden zal dit specifiek vermeld worden op de kledij.
- 'niet herbruikbaar' indien het gaat om een product voor éénmalig gebruik.


3.Extra informatie verschaft door de producent

De beschermende kledij moet aan de consument geleverd worden samen met éénduidige, in de officiële talen van het betreffende land neergeschreven informatie.  

- Alle informatie uit punt 2.
- Naam en adres van de producent  en/of zijn geautoriseerde vertegenwoordiger.
- Naam, adres en identificatienummer van het controleorgaan dat de kledij heeft gekeurd.
- Nummer van de specifieke EN-norm en het jaar van publicatie.
- Uitleg over de aanwezige pictogrammen en performantietabellen.
- Alle gebruikte materialen en beschermende lagen.
- Gebruiksaanwijzing.
- Verwijzing naar accessoires en reserveonderdelen indien relevant.
- Type van verpakking voor vervoer indien relevant.

 

EN 61482-1

alt


EN 61482-1
-
Risico bij blootstelling aan een elektrische vlamboog

 

EN 61482-1, dat sinds april 2007 de norm CLC TS 50354 vervangt, betreft een elektrotechnische norm  die geen kledingvereisten (zakken, kleppen e.d.) inhoudt, maar alleen een testmethode. Voor de kledingvereisten hanteert een notified body de EN 470-1 eisen. De testmethode beschrijft een proef waarbij een bepaalde hoeveelheid kiloampère op het doek wordt aangebracht (4 kA of 7 kA). Bepaald wordt dan hoe lang het duurt voordat een bepaalde temperatuurstijging ontstaat. Die tijd wordt vergeleken met een zogenaamde Stoll-waarde tabel. De Stoll-waarde tabel geeft aan na hoeveel seconden er 2e graads brandwonden zouden ontstaan.

EN 13034-6

alt


EN 13034-6
-

Beschermende kledij tegen vloeibare chemicaliën

Type 6 kledij biedt een beperkte bescherming tegen kleine spatten of een lichte nevel van chemische vloeistoffen. Over het algemeen is deze kleding gemaakt uit vloeistofafstotende, maar niet volledig vloeistofdichte materialen (bv. voor laboratoriumwerkzaamheden).

Er worden testen gedaan met betrekking tot vloeistofafstoting, vloeistofpenetratie en een aantal algemene bepalingen zoals schuur, trek– en barstweerstand. Daarnaast is er een kleine bevlammingsproef, waarbij het materiaal niet langer dan 5 seconden mag navlammen na verwijdering van de vlam. Er zijn een aantal specifieke eisen m.b.t. de naden en assemblages. De naadsterkte wordt geclassificeerd. Daarnaast wordt er een spraytest uitgevoerd. Tijdens deze test worden er door een mannequin 7 bewegingen uitgevoerd en mogen er geen vloeistoffen doorgelaten worden. De geteste chemicaliën en de daarbij behorende klasseringen moeten in de gebruiksaanwijzing genoemd worden.

EN 343

alt
EN 343
-
Beschermende kledij - bescherming tegen regenKledij met deze norm biedt bescherming tegen guur weer (neerslag (regen, sneeuw), mist en de vochtigheid van de grond). EN 343 valt onder de zogenoemde autocertificering. Tenzij het kledingstuk naast EN 343 nog aan andere normen voldoet vindt er dan ook geen typekeuring door een Notified Body plaats. De norm legt de eisen en testmethoden vast voor materialen en naden van de kledij.

Naast het pictogram staan 2 waarden:

• De X waarde geeft de waterdichtheid aan, waarbij 3 de hoogste waarde is en dus het meest waterdicht.
• De Y waarde geeft het ademend vermogen aan. 3 is de hoogste klasse en heeft daarmee het beste ademende vermogen.

Daarnaast moet de naadsterkte van de buitenstof bepaald worden en wordt de inwerking
van benzine en olie bepaald (op de buitenstof tezamen met de insert). De bepalende factor
bij de waterdichtheid en het ademende vermogen is de insert.