Certificering

Regelgeving & EN-normen
 
Het wettelijk kader voor de verplichtingen waaraan de producent van werkkledij moet voldoen is terug te vinden in de Europese richtlijn 89/686/EEG. Producenten moeten steeds kunnen aantonen dat de kledij die zij op de markt brengen aan deze richtlijnen voldoen. Concreet gebeurd dit door de kledij volgens internationale ISO-normen en Europese EN-normen te certificeren.

Lees meer...