PBM

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn daar om de gezondheid of de veiligheid van werknemers te beschermen tegen specifieke beroepsgebonden risico's. In de context van onze sector betreft het hier beschermende kledij zoals signalisatiekledij, brandremmende kledij en zuurbestendige kledij.


pbmHet gebruik van PBM is enkel verplicht wanneer de risico's van die aard zijn dat ze niet kunnen geëlimineerd worden aan de bron of met behulp van technische hulpmiddelen of aanpassingen in de arbeidsorganisatie. Voor wat betreft de wettelijke context van het dragen van PBM verwijzen wij u graag door naar de toelichting over het koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van PBM(PDF, 126 KB).

Voor hulp bij de interpretatie van de regelgeving kan u steeds schriftelijk terrecht bij de
Algemene Directie Humanisering van de Arbeid