Bedrijfskleding reiniging

Wij reinigen uw kledij steeds volgens een nauwkeurig omschreven procédé...

Voorsorteren

Alvorens de kledij te reinigen beginnen wij eerst met het natellen en controleren van de binnengebrachte kledij. Meer specifiek kijken wij na of de kledij gemerkt is, of de nodige logo's zijn aangebracht,...


Nasorteren

Na deze eerste controle sorteren wij de kledij volgens kwaliteit, kleur en graad van verontreiniging. Vervolgens kan de gesorteerde kledij nogmaals opgesplitst worden volgens de specifieke reinigings- en afwerkingsprocedures die zij mogelijks vereisen. 


Reinigen

Na het sorteren gaan wij tot de reinging zelf over. Daarbij wordt vanzelfsprekend steeds gekozen voor wasprogramma's die zo weining mogelijk sleet veroorzaken op uw kledij. 

Desinfecteren

Ook voor deze stap wordt een onderscheid gemaakt naar gelang de kwaliteit, kleur, en verontreinigingsgraad van uw kledij. Wat betreft het desinfecteren zelf maken wij gebruik van twee verschillende werkwijzen: 

thermische desinfectie: Bij deze werkwijze worden micro-organismen gedood door verhitting. 

Chemische desinfectie: Hierbij worden micro-organismen gedood door het gebruik van chemicaliën.


Spoelen

Het grondig spoelen van de was is nodig om resterende zeepresten en chemicaliën te verwijderen.


Droogzwieren

Bij deze stap wordt het water aan de wasmachine ontrokken en wordt de kledij zelf drooggezwierd.


Afwerken

Bij deze stap wordt de kledij volgens kwaliteit, kleur en afwerkingprocedure gedroogd, opgehangen, nagekeken op bevuiling, gestreken en gesorteerd per klant.
 


Vouwen

Bij deze arbeidsintensieve laatste stap vouwen wij de kledij netjes op om ze zo terug bij u te kunnen afleveren. Deze stap gebruiken wij tevens om de kledij nog eens extra te controleren op vlekken en beschadigingen. Mochten wij in dit stadium toch nog vlekken of beschadigingen detecteren zorgen wij er uiteraard voor dat deze zo snel mogelijk verwijderd of hersteld worden. Niet alleen voor onze klanten die actief zijn in de voedingsindustrie is dit zeer belangrijk, ook bedrijven die werken met signalisatiekledij, zuurbestendige kledij en las-veiligheidskledij is dit uitermate belangrijk.