overzicht verplichtingen

Welke informatie dient reglementaire (beschermende) werkkledij te bevatten?Omdat hieromtrent dikwijls nogal wat verwarring heerst vindt u hier een duidelijk overzicht terug van welke gegevens nu juist op werkkledij moeten worden aangebracht. Voor de originele, uitgebreide tekst verwijzen wij naar EN 340:2003.


1.Algemeen


- De informatie moet steeds in de officiële talen van het betreffende land aanwezig zijn.
- De informatie moet op het product zelf of op bijgevoegde labels aanwezig zijn.
- De informatie moet steeds zichtbaar en leesbaar zijn.
- Het informatielabel moet steeds bestand zijn tegen de aangewezen wasprocessen.

Noot: gebruikte letters en cijfers worden aangeraden niet kleiner dan 2mm. te zijn. Voor pictogrammen ligt de aanbeveling op 10mm. Letters, cijfers en pictogrammen worden aangeraden zwart op een witte achtergrond te zijn. Indien er waarschuwingen met betrekking tot levensbedreigende gevaren aangebracht moeten worden, moeten deze aan de buitenkant van het product worden aangebracht.


2.Specifieke markeringen

- Naam, merkteken of andere identificatietekens van de producent of zijn geautoriseerde vertegenwoordiger.
- Aanduiding van het producttype, de naam of de code.
- Maat van het kledingstuk in kwestie.
- De Europese normen (EN-normen) waaraan het kledingstuk voldoet.
- Indien van toepassing de pictogrammen van de normen waaraan het kledingstuk voldoet.
- Wasvoorschriften zoals voorgeschreven door EN ISO 3758:2005 (voorheen EN 23758) indien relevant. 
Indien een kledingstuk maar een bepaald aantal keer mag gewassen worden zal dit aageduid worden. bv. MAX 25x. Indien de kledij industrieel mag gereiningd worden zal dit specifiek vermeld worden op de kledij.
- 'niet herbruikbaar' indien het gaat om een product voor éénmalig gebruik.


3.Extra informatie verschaft door de producent

De beschermende kledij moet aan de consument geleverd worden samen met éénduidige, in de officiële talen van het betreffende land neergeschreven informatie.  

- Alle informatie uit punt 2.
- Naam en adres van de producent  en/of zijn geautoriseerde vertegenwoordiger.
- Naam, adres en identificatienummer van het controleorgaan dat de kledij heeft gekeurd.
- Nummer van de specifieke EN-norm en het jaar van publicatie.
- Uitleg over de aanwezige pictogrammen en performantietabellen.
- Alle gebruikte materialen en beschermende lagen.
- Gebruiksaanwijzing.
- Verwijzing naar accessoires en reserveonderdelen indien relevant.
- Type van verpakking voor vervoer indien relevant.