Certificering

Regelgeving & EN-normen
 
Het wettelijk kader voor de verplichtingen waaraan de producent van werkkledij moet voldoen is terug te vinden in de Europese richtlijn 89/686/EEG. Producenten moeten steeds kunnen aantonen dat de kledij die zij op de markt brengen aan deze richtlijnen voldoen. Concreet gebeurd dit door de kledij volgens internationale ISO-normen en Europese EN-normen te certificeren.

De normen waaraan een kledingstuk voldoet moeten steeds terug te vinden zijn op het etiket van het betreffende kledingstuk (voor een overzicht van de verplicht aanwezige informatie op (beschermende) werkkledij: klik hier). De belangrijkste EN-normen refereren naar de bescherming tegen lasspatten, warmte, vlammen, vlambogen, weersomstandigheden, statische elektriciteit of druppels gesmolten metaal. In bepaalde gevallen kunnen de normen ook betrekking hebben tot de zichtbaarheid van de kledij (signalisatiekledij). De voornaamste onder hen zijn:
  
 


               alt                   alt                  alt
                     EN 531                            ISO 11611 (EN 470)                       EN 471


 
               alt                     alt               alt
                   
                     EN 1149                                   EN 342                                   EN 343           alt                alt             

                        
EN61482-1                             EN 13034-6 

 
Voor wat betreft de geldende verplichtingen waaraan de werkgever in verband met werkkledij minimaal moet voldoen zijn de Europese richtlijnen 89/391/EEG en 89/656/EEG van toepassing. De werkgever is er steeds toe gebonden de juiste kledij aan zijn werknermers ter beschikking te stellen alsook deze te onderhouden en te reinigen.  
 
Het spreekt voor zich dat veilige kledij gemaakt is van goed materiaal en dat het afhankelijk van het gebruik aan meerdere Europese normen tegelijk moet voldoen. Bovendien heeft niet alleen het textiel, maar ook de confectionering een invloed op de effectiviteit van de werkkledij. Wanneer er met met machines wordt gewerkt mag de betreffende kledij bijvoorbeeld geen delen hebben die tussen de machines kunnen vastraken. Voor laskledij zijn goed afsluitbare kragen dan weer belangrijk om te voorkomen dat lasspatten in de kledij terechtkomen. Wat betreft signalisatiekledij zijn er dan weer vereisten met betrekking tot de minimum oppervlakte van de striping (fluorescerend en retro-reflecterend materiaal).